ГАЛЕРИЯ
 
ПЪРВО ОБУЧЕНЕ ПО ПРОЕКТ „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”
ВТОРО ОБУЧЕНЕ ПО ПРОЕКТ „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”
ТРЕТО ОБУЧЕНЕ ПО ПРОЕКТ „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”
Граждански форум по Проект „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво”
Честване на 10 годишнината на Фондация „SOS-семейства в риск”
 
 
 

Warning: Smarty error: unable to read resource: "footer.html" in /home/sosvarna/public_html/lib/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1095