ЛИЦЕНЗИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ
 
Фондация “SOS-семейства в риск” е вписана в регистъра на доставчиците на социални услуги, воден при Агенция „Социално подпомагане" за предоставяне на услугата Кризисен център за жертви на насилие под №2126/05.02.2007г.


Фондация “SOS-семейства в риск” е вписана в регистъра на доставчиците на социални услуги, воден при Агенция „Социално подпомагане" за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на насилие под №755/06.06.2005г.


Фондация “SOS-семейства в риск” притежава лиценз № 0090/09.05.2005 г. от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги на деца.
  ДОКУМЕНТИ