ПАРТНЬОРИ
 
Национална комисия за борба с трафика на хора

Местна комисия за борба с трафика на хора- Варна

Варненски окръжен съд

Варненски районен съд

Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Варна

Община Варна, Дирекция „Социално подпомагане” - Варна

Община Варна, Дирекция „Социални дейности и здравно развитие”

Община Варна, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

Община Варна, Дирекция „Превенции”

Областна дирекция на МВР - Варна

Регионална здравна инспекция-Варна

Регионален инспекторат по образование- Варна

Бюро по труда – Одесос, Приморски, Владиславово

Алианс за защита срещу домашното насилие

Фондация „Вяра, надежда, любов” Варна

Комплекс за социални услуги за деца и семейства- Варна

Асоциация „Деметра” Бургас

Национално сдружение за борба с хепатита "Хепасист"

Зонта Клуб Варна

Сдружение "ЗА ТЕБ"