ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 

НОВИНИ, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 На 30 август 2016 г. от 9.00 ч.  в Интерхотел Черно море се проведе заключителна конференция по рамките на проект „Намаляване на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в Област Варна и Област Добрич” по Мярка 4 „Услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие”, Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014 г.

В събитието взеха участие 50 представители на държавни институции, местна власт и НПО-доставчици на социални услуги. В рамките на конференцията бяха представени резултатите от проекта и констатациите на екипа относно тенденциите на домашното насилие.

Настоящият проект е обхванал 80 жертви на домашно насилие, на които е оказана психологическа, правна и социална подкрепа. Информационни и разяснителни дейности са проведени след 100 лица от рискови и уязвими групи. 50 представители на ключови институции и организации, работещи в областта на закрилата и услугите за пострадали от домашно насилие са всели участие в междуинституционалните събития по проекта. В рамките на събитието се проведе широка дискусия по темата за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) и потребността от промени в законодателството, които да съответстват с нейните принципи и изисквания.

Медийно отразяване:

http://www.chernomore.bg/vodeshti-novini/2016-08-30/novinite-na-tv-cherno-more-30082016-g
http://news.bnt.bg/bg/a/nasilie-sled-zapoznanstva-v-internet
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=985261&reg=1

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=985217&reg=1
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=985334&reg=1
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=985217&reg=1


КЪМ 30.06.2015 Г. ОФИЦИАЛНО ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТИО НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НПО ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ НА ОБЛАСТНО НИВО",
финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът не само постигна заложените в него резултати, но съществено допринесе към няколко годишните усилия на Фондация "SOS-смейества в риск" да обезпечи предоставянето на консултативни услуги за пострадали от домашно насилие във Варна. По силата на договор за общинско финансиране се разкрива услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за лица жертви на домашно насилие. Поздравления и успех в новото начинание на ръководството и екипа на Фондацията!

22.05.2015г.
Завърши и последното заключително събитие от Проект "Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво". Във формата на Граждански форум, бяха представени резултатите от проекта и планирани бъдещи усилия в борбата с домашното насилие и защитата на пострадалите лица.
Виж снимки от Форума тук

11.05.2015г.

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

 

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ по

Проект: „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Дата на провеждане: 15 МАЙ 2015 г. 10.30 ч.

Място на провеждане: Комплекс Аргищ палас

к.к. Златни пясъци, местност Ален мак


24.04.2015 г.
И ПОСЛЕДНОТО ТРЕТО ОБУЧЕНЕ ПО ПРОЕКТА
„Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Е ВЕЧЕ ФАКТ. В обучението взеха участие общо 33 души представители на НПО от областите Добрич и Варна. Темите за мониторинг на системата от мерки за защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие поставиха логичен завършек на обучителния циклъл.
Екипът започва планирането на заключителното събитие Граждански форум, на който ще се представят резултатите от дейностите по проекта.
Виж снимки от обучението тук.


20.04.2015 г.

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

«МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТА ОТ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ»

Проект: „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Дата на провеждане: 22 – 23 АПРИЛ 2015 г.

Място на провеждане: Комплекс Аргищ палас

к.к. Златни пясъци, местност Ален мак


31.03.2015 г.
И ВТОРОТО ОБУЧЕНЕ ПО ПРОЕКТА
„Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Е ВЕЧЕ ФАКТ. В обучението взеха участие общо 33 души представители на НПО от областите Добрич и Варна. Темите за застъпничество заинтригуваха участниците и широко бяха припознати, като механизъм за компенсиране на дефицитите в системата на социалните услуги на местно ниво. В рамките на обученията се осъществява интензивен обмен на опит между участниците.
Екипът започва планирането на тертото по ред обучение в рамките на проекта.
Виж снимки от обучението тук.


23.03.2015 г.

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

«ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ»

Проект: „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Дата на провеждане: 26 – 27 МАРТ 2015 г.

Място на провеждане: Комплекс Аргищ палас

к.к. Златни пясъци, местност Ален мак27.02.2015 г.
ПЪРВОТО ОБУЧЕНЕ ПО ПРОЕКТА
„Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Е ВЕЧЕ ФАКТ. В обучението взеха участие общо 35 души представители на НПО от областите Добрич и Варна. Обратната връзка от участниците е изключително позитивна от гледна точка на полезност и удовлетвореност от събитието. Екипът започва планирането на второто по ред обучение в рамките на проекта.
Виж снимки от обучението тук.

23.02.2015 г.

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

«СЕНЗИТИВИРАНЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ»

Проект: „Изграждане капацитета на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формиране на социални политики на областно ниво”  финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Дата на провеждане: 25 – 26 февруари 2015 г.

Място на провеждане: Комплекс Аргищ палас

к.к. Златни пясъци, местност Ален мак

 

14.01.2015 г.

Стартира подбора на участници в обучение за сензитивиране по проблемите на домашното насилие. Обучението е част от проект „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В обучението са поканени да вземат участие 30 представители на НПО - социални работници, психолози, педагози и други специалисти, предоставящи услуги на уязвими групи от Област Варна и Област Добрич. Подробна информация може да получите на e-mail: sos@mail.bg и тел: 052 609 677 – Цветелина Стефанова.

12.01.2015 г.

През месец февруари 2015 година предстои провеждане на обучение за сензитивиране по проблемите на домашното насилие. Обучението е в рамките на проект „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и има за цел запознаване на участниците със спецификата на проблема домашно насилие, последствията до които той води за пострадалите, за децата и обществото, както и с потребностите от услуги и закрила на жертвите. В рамките на обучението, участниците ще бъдат подготвени теоретично и практически как и в каква посока да ориентират исканията и препоръките си към компетентните органи относно формулиране на приоритетите в областните и общинските социални политики във връзка с домашното насилие.